آخرین اخبار
Dolor Sit Amet

Aآخرین اخبار و آپدیت ها را بخوانید

مرور کنید
گفتمان پلان گذاری دادخواهی در زون غرب با اشتراک مقامات دولتی و فعالین مدنی برگزار گردید
Sunday, September 29, 2019
Khalid Shams

  بتاریخ 2 عقرب سال 1396، موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) برنامه را تحت عنوان گفتمان پلان گذاری عملیاتی

Read More
فراهم سازی زمینۀ استفاده از آب صحی آشامیدنی برای بیجاشدگان در ولایت غور
Sunday, September 29, 2019
Khalid Shams

  با اعمار شبکه آبرسانی در ساحه شهرک میدان هوایی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، 500 فامیل بیجاشده به آب آشامیدنی

Read More
توزبع گلخانه برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در هرات
Thursday, September 26, 2019
Khalid Shams

موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) به همکاری مالی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) به تعداد

Read More
سیمینار دو روزۀ پلان سازی جهت تطبیق پالیسی بیجاشدگان داخلی از سوی موسسۀ CRDSA در هرات برگزار شد.
Friday, January 11, 2019
SWH

سیمینار دو روزۀ برنامه ریزی/پلان سازی جهت تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان از جانب موسسۀ CRDSAبا حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر

Read More